Chuột đồng tiếng anh là gì

Bạn đang xem: “Chuột đồng tiếng anh là gì”. Đây là chủ đề “hot” với 9998 lượt tìm kiếm/tháng. Bài viết này sẽ giải đáp giúp bạn Chuột đồng tiếng anh là gì nhé

Kết quả tìm kiếm Google:

chuột đồng bằng Tiếng Anh – Glosbe

Đừng gọi tôi là chuột đồng. Don’t call me a hamster now. OpenSubtitles2018.v3. Nhờ vậy …. => Xem ngay

CHUỘT ĐỒNG – nghĩa trong tiếng Tiếng Anh – từ điển bab.la

Nghĩa của “chuột đồng” trong tiếng Anh. chuột đồng {danh}. EN. volume_up · field mouse. Chi tiết. Bản dịch; Ví dụ về đơn ngữ; Cách dịch tương tự …. => Xem ngay

Chuột đồng tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ – Jes.edu.vn

21 thg 2, 2022 — Chuột đồng tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ … Theo từ điển Oxford, không có sự khác biệt khi phát âm từ này trong tiếng Anh, dù là giọng Anh – Anh ( …. => Xem ngay

Con chuột tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ – Jes.edu.vn

21 thg 2, 2022 — Chuột nhắt nhỏ: Deer mouse; Chuột nang mập: Gopher; Chuột đồng: Vole; Chuột lang: Hamster; Chuột trũi: Mole.. => Xem ngay

chuột đồng in English – Vietnamese-English Dictionary | Glosbe

Harvest mice seldom go all the way down to the ground. OpenSubtitles2018.v3. Ôi, không, tôi chỉ là một con chuột đồng quê.. => Xem ngay

“chuột đồng” tiếng anh là gì? – EnglishTestStore

Em muốn hỏi là “chuột đồng” tiếng anh nói thế nào? Written by Guest 6 years ago. Asked 6 years ago.. => Xem thêm

chuột đồng quê trong Tiếng Anh là gì? – English Sticky

Từ điển Việt Anh – VNE. · chuột · chuột xạ · chuột chù · chuột gộc · chuột hôi · chuột nhà · chuột rút · chuột sóc …. => Xem thêm

chuột đồng trong Tiếng Anh là gì? – English Sticky

chuột đồng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ chuột đồng sang Tiếng Anh.. => Xem thêm

Nghĩa của từ chuột đồng

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ “chuột đồng”, trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong …. => Xem thêm

Từ cùng nghĩa với: “Chuột đồng tiếng anh là gì”

là chuột đồng chuột đồng tiếng Anh chuột đồng Chuột đồng tiếng Anh là gì Chuột đồng là chuột đồng là chuột đồng tiếng anh Anh chuột chuột chuột chuột chuột chuột chuột chuột chuột đồng Tiếng Anh là gì chuột đồng Tiếng Anh là chuột đồng Tiếng Anh .

Cụm từ tìm kiếm khác:

Viết một bình luận