Chuột đồng dịch ra tiếng anh là gì

Bạn đang xem: “Chuột đồng dịch ra tiếng anh là gì”. Đây là chủ đề “hot” với 23100000 lượt tìm kiếm/tháng. Bài viết này sẽ giải đáp giúp bạn Chuột đồng dịch ra tiếng anh là gì nhé

Kết quả tìm kiếm Google:

chuột đồng bằng Tiếng Anh – Glosbe

Thus, birds can “identify areas of high vole density” and focus their efforts there. FVDP-English-Vietnamese-Dictionary. Hiển thị các bản dịch được tạo bằng …. => Xem ngay

chuột trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Mày muốn làm gì với một con chuột chết? What do you want with a dead mouse anyway? wikidata. Hiển thị các bản dịch được tạo bằng thuật …. => Xem ngay

CHUỘT ĐỒNG – nghĩa trong tiếng Tiếng Anh – từ điển bab.la

Oh, sorry… that was just a little field mouse that crossed my path. Cách dịch tương tự. Cách dịch tương tự của từ “chuột đồng” trong tiếng …. => Xem ngay

CHUỘT – nghĩa trong tiếng Tiếng Anh – từ điển bab.la

Tra từ ‘chuột’ trong từ điển Tiếng Anh miễn phí và các bản dịch Anh khác. … Dịch từ “chuột” từ Việt sang Anh … chuột đồng {danh}.. => Xem ngay

HANG CHUỘT – nghĩa trong tiếng Tiếng Anh – từ điển bab.la

Tra từ ‘hang chuột’ trong từ điển Tiếng Anh miễn phí và các bản dịch Anh khác.. => Xem ngay

CON CHUỘT – nghĩa trong tiếng Tiếng Anh – từ điển bab.la

Tra từ ‘con chuột’ trong từ điển Tiếng Anh miễn phí và các bản dịch Anh khác.. => Xem thêm

chuột đồng quê trong Tiếng Anh là gì? – English Sticky

chuột đồng quê trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ chuột đồng quê sang Tiếng Anh.. => Xem thêm

chuột đồng trong Tiếng Anh là gì? – English Sticky

chuột đồng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ chuột đồng sang Tiếng Anh.. => Xem thêm

chuột đồng in English – Vietnamese-English Dictionary | Glosbe

Check ‘chuột đồng’ translations into English. Look through examples of chuột đồng … Tôi không muốn khoe khoang, nhưng chuột đồng hầm là món ruột của tôi.. => Xem thêm

Từ cùng nghĩa với: “Chuột đồng dịch ra tiếng anh là gì”

English dịch gì chuột dịch dịch dịch chuột đồng tiếng Tiếng Anh dịch Dịch sang chuột đồng chuột Tiếng Anh dịch chuột Tiếng Anh dịch chuột đồng Tiếng Anh là gì Dịch chuột đồng sang Tiếng Anh chuột đồng Tiếng Anh là gì Dịch chuột đồng sang Tiếng Anh chuột đồng English chuột đồng chuột đồng là Chuột đồng tiếng Anh là gì tiếng Anh là .

Cụm từ tìm kiếm khác:

Viết một bình luận