Chất nào sau đây được dùng làm thuốc diệt chuột

Bạn đang xem: “Chất nào sau đây được dùng làm thuốc diệt chuột”. Đây là chủ đề “hot” với 1190000 lượt tìm kiếm/tháng. Bài viết này sẽ giải đáp giúp bạn Chất nào sau đây được dùng làm thuốc diệt chuột nhé

Kết quả tìm kiếm Google:

Chất nào sau đây được dùng làm thuốc diệt … – hoctapsgk.com

Zn3P2 được dùng làm thuộc diệt chuột. Khi chuột uống nước vào thì Zn3P2 bị thủy phân theo phương trình: Zn3P2 + 6H2O → 3Zn(OH)2 + 2PH3.. => Xem ngay

Chất nào sau đây được dùng làm thuốc diệt chuột? – Hoc24

Chất nào sau đây được dùng làm thuốc diệt chuột? … Zn3P2 được dùng làm thuộc diệt chuột. Khi chuột uống nước vào thì Zn3P2 bị thủy phân theo phương trình: Zn3P2 …. => Xem ngay

Chất nào sau đây được dùng làm thuốc diệt chuột? – Hoc24

Chất nào sau đây được dùng làm thuốc diệt chuột? A. NaHCO3 B. Na2CO3 C. Zn3P2 D. ZnCl2.. => Xem ngay

Chất nào sau đây được dùng làm thuốc diệt chuột?

Chất nào sau đây được dùng làm thuốc diệt ch. … Khi chuột uống nước vào thì Zn3P2 bị thủy phân theo phương trình: Zn3P2 + 6H2O → 3Zn(OH)2 + 2PH3.. => Xem ngay

Chất nào sau đây được dùng làm thuốc diệt … – OnLuyen365

【C16】Lưu lạiChất nào sau đây được dùng làm thuốc diệt chuột? A. NaHCO3. B. Na2CO3. C. Zn3P2. D. ZnCl2. Đáp án: HD: Zn3P2 được dùng làm thuốc diệt chuột.. => Xem ngay

Chất nào sau đây được dùng làm thuốc diệt … – Hoctap247.com

Chất nào sau đây được dùng làm thuốc diệt chuột? ; A. · NaHCO ; B. · Na2CO ; C. · Zn3P ; D. · ZnCl …. => Xem thêm

. => Xem thêm

. => Xem thêm

. => Xem thêm

Từ cùng nghĩa với: “Chất nào sau đây được dùng làm thuốc diệt chuột”

Zn3P2 H3PO4 tác dụng với dãy chất nào sau đây Axit photphoric phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây được dùng làm thuộc diệt chuột Chất nào sau đây được dùng làm thuốc diệt chuột Chất nào sau đây được dùng làm thuốc diệt chuột Chất nào sau đây được dùng làm thuốc diệt chuột Chất nào sau đây được dùng làm thuốc diệt chuột Chất nào sau đây được dùng làm thuốc diệt chuột .

Cụm từ tìm kiếm khác:

Viết một bình luận